8230 Szilikát sziklai pionír növényzet (Sedo-Scleranthion vagy Sedo albi-Veronicion dillenii)