H4 – Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok