BM_RD_1799

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár
Kesznyéten határa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
a Sajó hullámterében
Felvétel készítésének ideje
2007
Rövid leírás
Nagy kiterjedésű, zöld juhar dominálta fiatalos, mely feltehetően egy korábbi puhafás ligeterdő levágása után jött létre.
Termőhely
A Sajó hullámterében, öntéstalajon kialakult élőhely. Tengerszint feletti magassága 90,2 m. Az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők
A korábbi erdő helyén kialakult spontán állományban már egyeduralkodó a zöld juhar, de még megtalálhatók a fehér nyár fiataljai is. Feltételezhetően a levágott puhafás erdő jelentős mennyiségű zöld juhart tartalmazhatott a második lombkoronaszintben, a cserjeszintben vagy az újulatban. A zöld juhar sarjadása sokkal gyorsabb és erőteljesebb, mint az őshonos fafajoké, a fehér nyáré, valamint a fehér és a törékeny fűzé, ezért a felnövekvő erdőben már uralkodó szerephez jut.
Összetétel
Domináns fajok: zöld juhar (Acer negundo). További fafajok: fehér nyár (Populus alba), fehér fűz (Salix alba). Lágyszárú fajok: egynyári seprence (Erigeron annuus), fekete nadálytő (Symphytum officinale), réti füzény (Lythrum salicaria), fodros lórom (Rumex crispus), közönséges tarackbúza (Elymus repens), siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), subás farkasfog (Bidens tripartitus).
Természetesség
2