BM_RA_1669

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Kesznyéten határa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Inérháti-kaszálók
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Ártéri jellegű kaszálóréten meghagyott, főként fehér és törékeny fűzből, valamint galagonya és kocsányos tölgy fákból és őshonos cserjékből álló facsoportok.
Termőhely: 
A Tisza és a Sajó mentett mélyárterének folyóközeli, övzátonyok miatt hullámos felszínű területe, réti öntéstalajon. Tengerszint feletti magassága 91 m. Az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
A facsoportokat az ártéri kaszálórét meghagyott fái és a körülöttük kialakult cserjések alkotják. A facsoportokban tájidegen fa- és cserjefajok – egy-két zöld juhar kivételével - egyelőre nincsenek. A terület fenntartó kezelését a Bükki Nemzeti Park végzi (Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet). A fehér és törékeny fűz fákat rendszeresen visszavágják, botolják. A gyepet birkákkal legeltetik, valamint kaszálják.
Összetétel: 
A facsoportokat alkotó legfontosabb fa- és cserjefajok: kocsányos tölgy (Quercus robur), fehér fűz (Salix alba), kutyabenge (Frangula alnus), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), törékeny fűz (Salix fragilis). Az ártéri jellegű kaszálórét legjellemzőbb fajai: réti galaj (Galium rubioides), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), dunai szegfű (Dianthus collinus), fűzlevelű peremizs (Inula salicina), réti iszalag (Clematis integrifolia), közönséges spárga (Asparagus officinalis), réti csenkesz (Festuca pratensis), réti füzény (Lythrum salicaria), fekete nadálytő (Symphytum officinale), sárga nőszirom (Iris pseudacorus), tömött lórom (Rumex confertus), csomós ebír (Dactylis glomerata).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
A fák körüli cserjések védelmében felnövekvő, tájidegen szőlő fajok (Vitis sp.) rákúsznak az idős fákra, megfojtják, lehúzzák ágaikat. Emellett a kaszálás elmaradása a jellegzetes tájkép elvesztését, a rét elgyomosodását okozhatja.
Használat: 
A terület fenntartó kezelését a Bükki Nemzeti Park végzi (Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet). A fehér és törékeny fűz fákat rendszeresen visszavágják, botolják. A gyepet birkákkal legeltetik, valamint kaszálják.