BM_RA_1493

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszalúc határa
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Fehér füzek által alkotott fasor, művelés alatt álló és parlagon hagyott szántóföldek között.
Termőhely: 
Tengerszint feletti magassága 93 m. Az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Az idős, szakadozottan álló fűzfák között a cserjeszint ritka, szinte teljesen hányzik, a gyepszint jellegtelen.
Összetétel: 
Domináns fa- és cserjefajok: fehér fűz (Salix alba), akác (Robinia pseudo-acacia), kökény (Prunus spinosa), fekete bodza (Sambucus nigra). Lágyszárú fajok: magas aranyvessző (Solidago gigantea), közönséges tarackbúza (Elymus repens), siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), nád (Phragmites australis), fekete nadálytő (Symphytum officinale), réti füzény (Lythrum salicaria), fodros lórom (Rumex crispus), egynyári seprence (Erigeron annuus), orvosi pemetefű (Marrubium vulgare).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
Fiatal generációk hiányában az idős fák pusztulásával a fasor fokozatosan megszűnik. A fasor kivágása vagy tájidegen fafajokkal, pl. akáccal való felújítása szintén fennálló veszélyeztető tényező.