H2 – Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek