L5_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Kiskunság
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Nagykőrösi-erdő
Felvétel készítésének ideje: 
1998 május
Rövid leírás: 
Záródó, egykor ligetes sarj kocsányos tölgyes homokon.
Szerkezeti jellemzők: 
Régóta nem kezelt erdő, így a szerkezete kezd változatosabb lenni: szórtan találni kevés betöltődést (főleg nyír és rezgő nyár), mozaikosan magas és alacsony cserjeszintet (galagonya, kökény, fagyal).
Összetétel: 
Kocsányos tölgy (Quercus petraea), közönséges nyír (Betula pendula), rezgő nyár (Populus tremula), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare). A füves gyepszint jellemzőbb fajai a gyöngyvirág (Convallaria majalis) és a soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Idegenhonos fajok, elsősorban az akác terjedése, erdőgazdálkodás (tarvágás, fafajcsere).
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.