L2a_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Ballai-magyal D-i oldala; 8774.4 A06
Felvétel készítésének ideje: 
1999 szeptember
Rövid leírás: 
Csertölgy uralta félszáraz, közepes növekedésű (17-20 m) sarjerdő dolomiton.
Összetétel: 
Csertölgy (Quercus cerris). A lombszintben találni még néhány molyhos és kocsánytalan tölgyet (Q. pubescens, Q. petraea) is. Az egyéb fafajok gyakorlatilag hiányoznak (elsősorban a régóta tartó fafajszelekció miatt). Az alacsony cserjeszint (mezei juhar – Acer campestre, kökény – Prunus spinosa, virágos kőris – Fraxinus ornus) mozaikosan fejlett - bár a képen ez nem látszik jól. A gyepszint kevésbé fejlett, gyakoribb fajai: tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), hegyi sás (Carex montana), ligeti perje (Poa nemoralis), csomós ebír (Dactylis glomerata), szagos müge (Galium odoratum), erdei szamóca (Fragaria vesca). További jellemző fajok: egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), közönséges méreggyilok (Vincetoxicum officinale), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis), fekete lednek (Lathyrus niger), közönséges galaj (Galium mollugo), nagyezerjófű (Dictamnus albus), kakicsvirág (Mycelis muralis), ragadós galaj (Galium aparine), törpe keltike (Corydalis pumila), felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), stb.
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás (fafajszelekció, cserjeirtás, alacsony vágáskor, stb.), sok vad.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.