MA_M5_boroka29994

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91N0* Pannon homoki borókás-nyárasok
Társulás
Festucetum vaginatae juniperetosum
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Duna-Tisza közi Hátság
Felvétel helye, 2. községhatár
Bugac határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Bugaci-borókás, KNP területe
Rövid leírás
Nagy területű száraz homokbuckáson kialakult, típusos borókás-nyáras közösség.
Termőhely
A Duna-Tisza közi homokhátság egyik legjellegzetesebb homokbuckása, magas, meredek futóhomok buckákkal. Kötöttebb homoktalajok csak a buckák közötti mélyedésekben alakulhattak ki. A terület tengerszint feletti magassága 120-130 m. Meleg, száraz éghajlatú, az évi csapadék kevesebb, mint 500 mm.
Szerkezeti jellemzők
A fák (fehér és hazai nyár) és cserjék (boróka, fagyal) laza, nyitott szerkezetű pionír közösséget alkotnak. A sívó homokon csak a buckaközi mélyedésekben és a nyárfák árnyékában záródik kissé a homoki gyep, máshol csak a nyílt homoki gyep fajaival vagy laza, igen nyílt gyepjével találkozhatunk.
Összetétel
Uralkodó fajok: fehér nyár (Populus alba), szürke nyár (Populus x canescens), közönséges boróka (Juniperus communis), magyar csenkesz (Festuca vaginata), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), borzas len (Linum hirsutum subsp. glabrescens), tarka nőszirom (Iris variegata), serevényfűz (Salix repens subsp. rosmarinifolia), soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum), fedélrozsnok (Bromus tectorum), pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana), báránypirosító (Alkanna tinctoria), homoki imola (Centurea arenaria), szürkekáka (Scirpoides holoschoenus), homoki keserűfű (Polygonum arenarium).
További jellemző fajok: fényes sás (Carex liparicarpos), berzedt rozsnok (Bromus squarrosus), homoki vértő (Onosma arenaria), fenyérfű (Bothriochloa ischaemum), keskenylevelű sás (Carex stenophylla).
Természetesség
5