L1_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, koordináta (WGS84)
kb. 571 530, 208 450
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Tés - Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Kerek-gyeptől D-re; 8774.3 B08
Felvétel készítésének ideje
1998 május
Rövid leírás
Füves - cserszömörcés típusú mész- és melegkedvelő tölgyes.
Termőhely
Sekély, száraz rendzina talajon, dolomit alapkőzeten, déli kitettségben, tetőhöz közel található állomány.
Szerkezeti jellemzők
Gyenge növekedésű (4-7 m), néhol ligetesedő, sarj eredetű állomány. Jól látható, hogy a magas cserjeszint csaknem hiányzik, így a fényben gazdag erdőbelsőben fejlett, füvek uralta gyepszint alakulhatott ki. Korábban gyakran leégett rész, talán ezzel magyarázható egyes fajok (cserszömörce, tollas szálkaperje) ilyen arányú térhódítása.
Összetétel
Molyhos tölgy (Quercus pubescens), virágos kőris (Fraxinus ornus), cserszömörce (Cotinus coggygria), a gyepszint uralkodó faja a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), további érdekesebb fajai a sárga koronafürt (Coronilla coronata), a magyar repcsény (Erysimum odoratum), a sujtár (Laser trilobum), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), közönséges galaj (Galium mollugo), nagyvirágú méhfű (Melittis carpatica), ligeti perje (Poa nemoralis), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis), bérci here (Trifolium alpestre).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Nincs
Használat
Nincs