L2a_08

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Bükk
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Csókás-völgy
Felvétel készítésének ideje: 
2001 június
Rövid leírás: 
Régóta magára hagyott, félszáraz elegyes tölgyes. A lombszintben az idős fák elsősorban kocsánytalan tölgyek.
Szerkezeti jellemzők: 
Az állomány szerkezete nagyon változatos, gyakoriak a lékek, sok a lábon álló és dőlt holt fa. A szintek záródása igen változó, de a gyepszint borítása alacsony.
Összetétel: 
A lombszintben az idős fák elsősorban kocsánytalan tölgyek (Quercus petraea), a betöltődő fiatalok juharok (Acer spp.), hársak (Tilia spp.), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), magas kőris (Fraxinus excelsior), barkócafa (Sorbus torminalis) és kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). A gyepszint jellemző fajai: erdei gyöngyköles (Buglossoides purpureo-coerulea), illatos ibolya (Viola odorata), kányazsombor (Alliaria petiolata), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), szagos müge (Galium odoratum), csomós ebír (Dactylis glomerata), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), sárga gyűszűvirág (Digitalis grandiflora), nagyezerjófű (Dictamnus albus), hajperje (Hordelymus europaeus), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), erdei hölgymál (Hieracium murorum agg.), erdei here (Trifolium medium), gombernyő (Sanicula europaea), erdei ibolya (Viola reichenbachiana), közönséges méreggyilok (Vincetoxicum officinale).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs