L2a_11

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
543 970, 188 950
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nagyvázsony
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kab-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2007.05.09.
Rövid leírás: 
Jellegzetes képű füves cseres-kocsánytalan tölgyes bazaltmálladékon.
Szerkezeti jellemzők: 
A magas cserjeszint csaknem hiányzik, az alacsony cserjeszint mozaikosan fejlett (átlagos borítása kb. 20%). Az állomány szerkezete homogén, a cserjeszintet időnként visszaszorítják. A gyepszint igen fejlett és fajgazdag, uralkodói füvek.
Összetétel: 
Cser- és kocsánytalan tölgy (Quercus cerris, Q. petraea). A gyepszint uralkodó fajai füvek: tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), csomós ebír (Dactylis glomerata), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), ligeti perje (Poa nemoralis), kékperje (Molinia arundinacea), ecsetpázsit (Alopecurus pratensis). További jellemző fajok: királyné gyertyája (Asphodelus albus), bakfű (Betonica officinalis), erdei rozsnok (Bromus benekeni), hegyi sás (Carex montana), varfű (Knautia drymeia), fehér pimpó (Potentilla alba), gyöngyvirág (Convallaria majalis), gyűszűvirág (Digitalis grandiflora), szagos müge (Galium odoratum), erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), pázsitos nőszirom (Iris graminea), szamóca (Fragaria vesca), tavaszi lednek (Lathyrus vernus), méhfű (Melittis carpatica), erdei tisztesfű (Stachys sylvatica), ösztörűs veronika (Veronica chamaedrys), méreggyilok (Vincetoicum hirundinaria) (látható, hogy nem hiányoznak az üde erdei fajok sem).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
A cserjeszint időnkénti irtása. Elég sok a vad is, amely a kialakuló cserjeszintet rendszeresen visszarágja.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.