L2a_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Ballai-magyal D-i oldala; 8774.3 A06-B07
Felvétel készítésének ideje: 
1999 szeptember
Rövid leírás: 
Csertölgy uralta, de kevés kocsánytalan tölgyet is tartalmazó félszáraz, közepes növekedésű (20-22 m) sarjerdő dolomiton.
Szerkezeti jellemzők: 
Egy kisebb mélyedésben található állomány, az itt a betöltődésnek kedvezőbb viszonyok miatt mozaikos magas- és alacsony cserjeszintet is találni - a korábbi rendszeres cserjeirtások ellenére. A lombszint és a cserjeszint együttesen sem teljesen zárt a legtöbb helyen, így a gyepszint fejlett.
Összetétel: 
Cser- és kocsánytalan tölgy (Quercus cerris, Q. petraea) (lombszint), mezei juhar (Acer campestre), húsos és veresgyűrű som (Cornus mas, C. sanguinea), gyepűrózsa (Rosa canina), galagonyák (Crataegus spp.) (cserjeszint). A gyepszint uralkodója az általános lomberdei egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), a szórványos fajok egy része a száraz, fényben gazdag erdőkre jellemző (pl. bakfű – Stachys officinalis, erdei szamóca – Fragaria vesca, borsfű – Clinopodium vulgare, pázsitos nőszirom – Iris graminea, fekete lednek – Lathyrus niger, fehér pimpó – Potentilla alba, hölgymál fajok – Hieracium spp.), de több üde erdei faj is megtalálható (pl. erdei kutyatej – Euphorbia amygdaloides, szagos müge – Galium odoratum, erdei tisztesfű – Stachys sylvatica, erdei rozsnok – Bromus benekeni, gombernyő – Sanicula europaea).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás (fafajszelekció, cserjeirtás, alacsony vágáskor, stb.), sok vad.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.