BM_M5_3466

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91N0* Pannon homoki borókás-nyárasok
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Duna-Tisza közi Hátság
Felvétel helye, 2. községhatár
Zsana és Harkakötöny között
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
a Zsanai-buckásban
Felvétel készítésének ideje
2007
Rövid leírás
Olyan borókás-nyáras élőhely, melyből a boróka hiányzik, szerepét a galagonya tölti be.
Termőhely
A Duna-Tisza közi homokhátság egyik legdélebbi magas homokbuckás akkumulációs mezője. Kötöttebb homoktalajok jellemzik, a buckák már nem mozognak. A terület tengerszint feletti magassága 130-140 m. Meleg, száraz éghajlatú, az évi csapadék kevesebb, mint 500 mm.
Szerkezeti jellemzők
A terület egyike az utolsó, még szarvasmarhával legeltetett homokbuckásnak a Kiskunságban. A ligetes területen nyílt és félig zárt homoki gyepek, nyílt homoki sztyepprétek váltakoznak laza nyáras, nyáras-galagonyás facsoportokkal. A facsoportok árnyékában nyílt homoki sztyepprétekkel, a buckák közötti mélyedésekben egykor üde, jelenleg kiszáradt, elsztyeppesedett élőhelyekkel találkozhatunk. A terület rendkívül változatos és fajgazdag.
Összetétel
Uralkodó fa- és cserjefajok: fehér nyár (Populus alba), szürke nyár (Populus x canescens), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare).
A nyílt homoki gyepek legjellemzőbb fajai: kunkorgó árvalányhaj (Stypa capillata), magyar csenkesz (Festuca vaginata), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), deres fényperje (Koeleria glauca), betyárkóró (Conyza canadensis), pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana), báránypirosító (Alkanna tinctoria), homoki imola (Centurea arenaria), naprózsa (Fumana procumbens), közönséges napvirág (Helianthemum ovatum), nyúlparéj (Chondrilla juncea).
A félig zárt homoki gyepek és sztyepprétek néhány jellemző faja: erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), lappangó sás (Carex humilis), kékperje (Molinia caerulea), Rákosi csenkesz (Festuca x wagneri), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), közönséges spárga (Asparagus officinalis).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
a talajvíz további süllyedése a buckaközök további száradását eredményezheti
Használat
szarvasmarhával legeltetik