L1_BJ_2

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Magas-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Bakonyszűcs
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Öreg-Szarvad-árok
Felvétel készítésének ideje
1993 július eleje
Rövid leírás
Ligetes, felnyíló, bokorerdő (M1) jellegű foltokkal mozaikos molyhos tölgyes. A völgy délies kitettségű oldalán lévő, üde erdőkkel, elsősorban bükkösökkel körülvett meleg-sziget.
Termőhely
Nagyon meredek dolomit hegyoldal.
Szerkezeti jellemzők
Ligetes lombszintű, mozaikosan fejlett cserjeszintű, füves, de nem teljesen zárt gyepszintű erdő. Idős, nem vagy csak nagyon régen kezelt állomány, viszonylag sok holtfával.
Összetétel
A lombszintben uralkodó a molyhos tölgy (Q. pubescens), további érdekesebb fajai: húsos som (Cornus mas), bajuszos kásafű (Piptatherum virescens), fehér sás (Carex alba), magyar repcsény (Erysimum odoratum), bíboros kosbor (Orchis purpurea).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
nincs
Használat
nincs