M1_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Bér-hegy D-i oldala; 8774.3 H08
Felvétel készítésének ideje: 
2000. június
Rövid leírás: 
Korábban rendszeresen leégett bokorerdő - száraz gyep mozaik.
Termőhely: 
Közepesen meredek délies oldal, dolomiton, sekély, kőtörmelékes fekete rendzina talajon.
Szerkezeti jellemzők: 
A tüzérségi lövedékek okozta tüzek korábban gyakoriak voltak. A fák most kezdenek regenerálódni, jelenleg még csak 2-3 m magasak. A virágos kőrisek magról újulnak, a molyhos tölgyek nagy - feltehetően - gyökérsarjtelepeket alkotnak.
Összetétel: 
Molyhos tölgy (Quercus pubescens), virágos kőris (Fraxinus ornus). A gyep nagyobb részt sztyepjellegű, csak kevéssé sziklás száraz gyep (néhány jellemző faja: árva rozsnok - Bromus inermis, deres tarackbúza – Elymus hispidus, vékony és pusztai csenkesz - Festuca valesiaca, F. rupicola, lappangó sás - Carex humilis, sziklai üröm - Artemisia alba, pusztai meténg - Vinca herbacea, prémes gyöngyperje - Melica ciliata, nagyezerjófű - Dictamnus albus, sarlós gamandor - Teucrium chamaedrys, árvalányhajak - Stipa spp., késeiperje - Cleistogenes serotina, magvasodró - Crupina vulgaris, stb.).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs