L2a_10

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
544 800, 188 600
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nagyvázsony
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kab-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2000 augusztus
Rövid leírás: 
Homogén szerkezetű csaknem elegyetlen cseres. A lombszintben nem csak az elegyfák ritkák, hanem a kocsánytalan tölgy is. A cserjeszint alacsony, részben az időnkénti visszavágás miatt, azonban fajokban gazdag és sűrű, jelezve, hogy természetesebb körülmények között zártabb és / vagy a lombszint is heterogénebb lenne (többszintű).
Összetétel: 
A lombszintben a csertölgy (Quercus cerris) uralkodik (további, ritka fajok: kocsánytalan tölgy – Quercus petraea, közönséges gyertyán – Carpinus betulus, barkócafa – Sorbus torminalis). A sűrű cserjeszint fajgazdag, előfordul pl. a mezei juhar (Acer campestre), a virágos kőris (Fraxinus ornus), a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), a húsos és a veresgyűrű som (Cornus mas, C. sanguinea), a hamvas és a földi szeder (Rubus caesius, R. fruticosus), a csere- és az egybibés galagonya (Crataegus laevigata, C. monogyna). A gyepszint fajokban gazdag, a száraz tölgyesek fajai a leggyakoribbak, pl. bakfű (Stachys officinalis), sárgás és hegyi sás (Carex michelii, C. montana), sárga gyűszűvirág (Digitalis grandiflora), felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), nagyvirágú méhfű (Melittis carpatica), közönséges méreggyilok (Vincetoxicum officinale), de előfordulnak üde erdei (pl. erdei varázslófű – Circaea lutetiana, hajperje – Hordelymus europaeus, tavaszi lednek – Lathyrus vernus, göcsös görvélyfű – Scrophularia nodosa, erdei tisztesfű – Stachys sylvatica), általános erdei (pl. indás ínfű – Ajuga reptans, gyöngyvirág – Convallaria majalis, erdei szálkaperje – Brachypodium sylvaticum, erdei gyömbérgyökér – Geum urbanum), sőt a réti fajok is (pl. gyepes sédbúza – Deschampsia cespitosa, réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis, réti kakukkszegfű – Lychnis flos-cuculi, fűzlevelű peremizs – Inula salicina).
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Elég sok a vad, amely a kialakuló cserjeszintet rendszeresen visszarágja. Ehhez járul még a cserjeszint időnkénti irtása is, valamint a fafajszelekció.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.