M1_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
kb. 572 530, 208 280
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés - Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Mórócz-tető délkeleti lába; 8774.3 D07-08-E07-08
Felvétel készítésének ideje: 
1998 április
Rövid leírás: 
Jellegzetes, dolomiton délies kitettségben kialakult vegetáció-mozaik. A hegyorrokon bokorerdők váltakoznak sziklagyepekkel és lejtősztyepekkel, a vápák felé ezek zárt molyhostölgyesekbe, majd különféle tölgyelegyes erdőkbe mennek át.
Termőhely: 
Meredek, déli kitettségű, völgyelésekkel szabdalt hegyoldal, sekély, köves rendzina talaj dolomiton.
Összetétel: 
Molyhos tölgy (Quercus pubescens), virágos kőris (Fraxinus ornus), cserszömörce (Cotinus coggygria), árvalányhaj fajok (Stipa spp.), lappangó sás (Carex humilis), deres és pusztai csenkesz (Festuca pallens, F. rupicola), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), fehér szegfű (Dianthus plumarius), tavaszi hérics (Adonis vernalis), borzas vértő (Onosma visianii), pusztai meténg (Vinca herbacea), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), sárga koronafürt (Coronilla coronata), borzas szulák (Convolvulus cantabrica), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), sulyoktáska (Aethionema saxatile), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), korongpár (Biscutella laevigata), homoki pimpó (Potentilla arenaria), árlevelű len (Linum tenuifolium), stb.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs