L2a_12

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nagyvázsony
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kab-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2007.05.10.
Rövid leírás: 
Homogén szerkezetű csaknem elegyetlen cseres. A lombszintben nem csak az elegyfák ritkák, hanem a kocsánytalan tölgy is. A cserjeszint alacsony, részben az időnkénti visszavágás miatt, azonban fajokban gazdag és sűrű, jelezve, hogy természetesebb körülmények között zártabb és / vagy a lombszint is heterogénebb lenne (többszintű).
Összetétel: 
A lombszintben a csertölgy (Quercus cerris) uralkodik (további, ritka fajok: kocsánytalan tölgy – Quercus petraea, gyertyán – Carpinus betulus, barkóca berkenye – Sorbus torminalis). A sűrű cserjeszint fajgazdag, előfordul pl. a mezei juhar (Acer campestre), a virágos kőris (Fraxinus ornus), a fagyal (Ligustrum vulgare), a húsos és a vörösgyűrű som (Cornus mas, C. sanguinea), a hamvas és a földi szeder (Rubus caesius, R. fruticosus), a csere- és az egybibés galagonya (Crataegus laevigata, C. monogyna). A gyepszint fajokban gazdag, a száraz tölgyesek fajai a leggyakoribbak, pl. bakfű (Betonica officinalis), sárgás és hegyi sás (Carex michelii, C. montana), gyűszűvirág (Digitalis grandiflora), felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), méhfű (Melittis carpatica), méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), de előfordulnak üde erdei (pl. varázslófű – Circaea lutetiana, hajperje – Hordelymus europaeus, tavaszi lednek – Lathyrus vernus, görvélyfű – Scophularia nodosa, erdei tisztesfű – Stachys sylvatica), általános erdei (pl. indás ínfű – Ajuga reptans, gyöngyvirág – Convallaria majalis, erdei szálkaperje – Brachypodium sylvaticum, erdei gyömbérgyökér – Geum urbanum), sőt a réti fajok is (pl. gyepes sédbúza – Deschampsia cespitosa, réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis, kakukkszegfű – Lychnis flos-cuculi, fűzlevelű peremizs – Inula salicina).
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Elég sok a vad, amely a kialakuló cserjeszintet rendszeresen visszarágja. Ehhez járul még a cserjeszint időnkénti irtása is, valamint a fafajszelekció.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.