l2x_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Velencei-hegység
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Lovasberény
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
MÉTA hatszög: 8777.1 H04
Felvétel készítésének ideje: 
2004.08.14.
Rövid leírás: 
Velencei-hegységi elegyes tölgyes, ahol a lombszintben a cser- és a molyhos tölgy egyaránt nagyobb (kb. 25% feletti) arányban megtalálható. Ezeket az erdőket 70-80 (90) éves korukban nagyobb tömbökben levágják. Ez a típusú felújítás oda vezet, hogy a fiatalost a hegységben mindenhol jelen lévő agresszíven terjedő inváziós fafajok (akác - Robinia pseudoacacia, bálványfa - Ailanthus altissima) fogják uralni, amelyre sok példát találni a hegység területén.
Szerkezeti jellemzők: 
A cserjeszint borítása, fejlettsége változó, leginkább az erdészeti beavatkozások határozzák meg (mikor volt utoljára kivágva).
Összetétel: 
Cser- és molyhos tölgy (Quercus cerris, Q. pubescens). További állandóbb fafajok a mezei juhar (Acer campestre) és a virágos kőris (Fraxinus ornus), de a fajgazdagabb állományokban többnyire néhány kocsányos és / vagy kocsánytalan tölgyet (Q. robur, Q. petraea) is találni (de ma már csak néhány ilyen van). Sok állomány gyepszintje meglehetősen jellegtelen és fajszegény. A gyepszint nagyobb borítással előforduló fajai (erdei) generalisták: kányazsombor (Alliaria petiolata), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), nagy csalán (Urtica dioica), illatos ibolya (Viola odorata), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), az igényesebb erdei fajok közül viszonylag gyakrabban (de az előbbieknél ritkábban) találni néhány fénykedvelő tölgyes fajt (erdei gyöngyköles – Buglossoides purpureo-coerulea, bajuszos kásafű – Piptatherum virescens, soktérdű salamonpecsét - Polygonatum odoratum). Gyakori a fejlett kora tavaszi gyepszint is (keltikék - Corydalis cava, C. pumila, salátaboglárka – Ranunculus ficaria).
Természetesség: 
2
Veszélyeztető tényezők: 
Túl korai és túl drasztikus felújítás, inváziós fafajok, nagylétszámú nagytestű növényevő, a hegység ilyen élőhelyei ezek miatt végveszélyben vannak.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.