K5_08

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
9130 Szubmontán és montán bükkösök
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Mátra
Felvétel helye, 2. községhatár
Parád
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Rózsaszállás
Felvétel készítésének ideje
1998. október
Rövid leírás
90 év körüli, andezit alapkőzeten kialakult idős gazdasági erdő, ún. magtermő állomány.
Szerkezeti jellemzők
Bükk dominálta egyszintű, egykorú állomány, az egyes fák koronája a kezelés céljának megfelelően terebélyes.
Összetétel
Bükk (Fagus sylvatica). A szórványos cserjeszintet a bükk újulat alkotja. A lágyszárú szint igen gyér, megjelennek az acidofrekvens fajok is (pl. fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides, baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia, orvosi veronika - Veronica officinalis).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Az erdőgazdálkodás homogenizáló hatása.
Használat
Vágásos erdőgazdálkodás.