k1a_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Belső-Somogy
Felvétel helye, 2. községhatár
Mesztegnyő
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Dávodi-erdő, 9570.2 E10
Felvétel készítésének ideje
2005.10.27.
Rövid leírás
Síkvidéki gyertyános-tölgyes homokon.
Szerkezeti jellemzők
A lombszint erősen árnyal, ezért a gyepszint borítása kicsi.
Összetétel
Sok közönséges gyertyán (Carpinus betulus), kevesebb kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges nyír (Betula pendula), kislevelű hárs (Tilia cordata), egyéb fafaj (pl. bükk - Fagus sylvatica, enyves éger - Alnus glutinosa).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
nincs
Használat
nincs