k1a_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Belső-Somogy
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Mesztegnyő
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Dávodi-erdő, 9570.2 E10
Felvétel készítésének ideje: 
2005.10.27.
Rövid leírás: 
Síkvidéki gyertyános-tölgyes homokon.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszint erősen árnyal, ezért a gyepszint borítása kicsi.
Összetétel: 
Sok közönséges gyertyán (Carpinus betulus), kevesebb kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges nyír (Betula pendula), kislevelű hárs (Tilia cordata), egyéb fafaj (pl. bükk - Fagus sylvatica, enyves éger - Alnus glutinosa).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
nincs
Használat: 
nincs