K5_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
9130 Szubmontán és montán bükkösök
Társulás
Aconito-Fagetum, Phyllitidi-Aceretum subcarpaticum
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Mátra
Felvétel helye, 2. községhatár
Parád
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Kékes Észak erdőrezervátum
Felvétel készítésének ideje
1998. október
Rövid leírás
Idős magashegységi bükkös.
Termőhely
Meredek lejtő, andezit alapkőzet.
Szerkezeti jellemzők
A faállomány többszintű, többkorú, a lékképződés jellemző. Fekvő és álló holtfa nagy mennyiségben előfordul.
Összetétel
A faállományt a bükk (Fagus sylvatica) mellett juharok (A. pseudoplatanus, A. platanoides) és kislevelű hárs alkotja (Tilia cordata). A cserjeszint gyér. Az aljnövényzetben dominálnak a páfrányfajok (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Polystichum braunii), valamint a nagy csalán (Urtica dioica), a nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), az erdei madársóska (Oxalis acetosella).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
A képen nem látható. A területen igen erős a vad hatása, ami a fásszárúak regenerációját erősen gátolja.
Használat
Nincs