K1a_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Körös-vidék
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Bélmárkaszék (Parcium, Románia)
Felvétel készítésének ideje: 
1999 április
Rövid leírás: 
Idős, középerdő jellegű gyertyános-kocsányos tölgyes.
Termőhely: 
Tőz-patak elöntést már csak igen ritkán kapó magas ártere.
Szerkezeti jellemzők: 
Kétszintes erdő, a felső lombszintet idős kocsányos tölgyek, az alsót fiatalabb (de gyakran tekintélyes méretű) gyertyánok alkotják.
Összetétel: 
Kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges gyertyán (Carpinus betulus); a gyepszint fajokban gazdag, sok a tavaszi geofita (pl. berki szellőrózsa - Anemone nemorosa, medvehagyma - Allium ursinum, salátaboglárka – Ranunculus ficaria, kárpáti sáfrány - Crocus heuffelianus) és az üde erdei faj (szártalan kankalin - Primula vulgaris, rezgő sás - Carex brizoides, fürtös salamonpecsét - Polygonatum multiflorum, árnyékvirág - Maianthemum bifolium, kásafű - Milium effusum). Előfordul néhány szubmediterrán elterjedésű faj is (pl. pirítógyökér - Tamus communis, szúrós csodabogyó - Ruscus aculeatus).
Természetesség: 
4-5
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs