K5_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
9130 Szubmontán és montán bükkösök
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Magas-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Pénzesgyőr
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Nagy-Som-hegy D-i lába
Felvétel készítésének ideje
1998 március
Rövid leírás
Erdészeti viszonylatban idős (egyébként legfeljebb középkorú) bükkös. Régóta intenzíven kezelt állomány, ezt jelzik a következők: a lombszint egy korosztályból áll, az elegyfák csaknem hiányoznak, az újulati szintet (ahol sok a hegyi juhar és a magas kőris) időnként visszavágták (a szórványosan előforduló bükkök részleges kivételével), a rendszeres gyérítések miatt a lombszint kisé kevésbé zárt, ezért a gyepszint nyáron is nagy borítású.
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Korábban kisebb veszélyeztető tényezőt jelentett az erdőgazdálkodás, a túl gyakori és túl sematikus gyérítési gyakorlat miatt. Ez elsősorban az erdő szerkezetét érintette (egyszerűsítette rendszeres időközönként). Ma már a gazdálkodás változása miatt ez a veszély egyre kevésbé áll fenn.
Használat
A korábbi vágásos erdőgazdálkodást az ezredforduló után elkezdte felváltani a szálalásos jellegű gazdálkodás.