k1a_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Szentegát
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
0072.2 H09
Felvétel készítésének ideje
2005.10.07.
Rövid leírás
Síkvidéki, elegyfafajokban gazdag gyertyános kocsányos tölgyes.
Termőhely
Változatosabb szerkezetű állomány, mivel az ilyen típusú erdők nevelése során általános gyakorlat, hogy a gyertyánt (legalább fiatal korban) visszaszorítják (rendszeresen ki- ill. visszavágják), így az idősebb állományokban a gyertyánok gyakran fiatalabbak, vékonyabbak.
Összetétel
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus), kocsányos tölgy (Quercus robur), az elegyfák közül kiemelendő a síkvidéken hazánkban igen ritka bükk (Fagus sylvatica) és barkócafa (Sorbus torminalis) (további jellemző fafajok: kislevelű hárs - Tilia cordata, mezei juhar - Acer campestre, magyar kőris - Fraxinus angustifolia subsp. pannonica). A fajokban gazdag gyepszintet üde erdei fajok uralják.
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Nagytestű erdei növényevők – kissé túlzottan – nagy számú jelenléte.
Használat
Vágásos erdőgazdálkodás.