K2_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, koordináta (WGS84)
570 600, 209 400
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Ballai-magyal NY-i lába; 8774.3 A05-A06
Felvétel készítésének ideje
2002 április eleje
Rövid leírás
Sarj eredetű gyertyános-kocsánytalan tölgyes középerdő.
Szerkezeti jellemzők
A lombszintet idős (120 év) kocsánytalan (és néhány cser) tölgyek, valamint korábban többször visszavágott és ezért fiatalabb gyertyánok (és néhány hárs, barkóca berkenye, cseresznye) alkotják, együttesen nyárra teljesen zárt lombszintet hozva létre. Az árnyas, sötét erdőbelső miatt a gyepszint csaknem hiányzik. Korábban a területen meszet égettek, ehhez is vélhetően a betöltődött fákat használhatták.
Összetétel
Kocsánytalan és csertölgy (Quercus petraea, Q. cerris), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), barkócafa (Sorbus torminalis), vadcseresznye (Prunus avium); a ritkás gyepszintben elszórtan néhány üde erdei fajt találni csak: szagos mügét (Galium odoratum), indás ínfüvet (Ajuga reptans), erdei szélfüvet (Mercurialis perennis), erdei ibolyát (Viola reichenbachiana).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Erdőgazdálkodás: 2002 tavaszán a gyertyánokat kivágták, 50% körülire csökkentve ezzel a lombszint záródását.
Használat
Vágásos erdőgazdálkodás.