k1a_07

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Velencei-hegység
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Pákozd
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Bodza-völgy, 8777.1 I10
Felvétel készítésének ideje: 
2004.04.08.
Rövid leírás: 
Patakmenti elegyes gyertyános kocsányos tölgyes. A Velencei-hg. megmaradt kevés üde, gyertyánelegyes lomberdeje a patakvölgyekben található. A völgyek keskeny, sík alján (amely többnyire időszakos vagy állandó vizű patakok ártere) ezek az erdők kocsányos tölggyel és gyertyánnal jellemezhetők [K1a]. A völgyek meredekebb oldalain a kocsányos tölgyet a kocsánytalan váltja fel [K2]. Ezek az erdők - különösen a patakmenti-völgyalji, kocsányos tölgyes részek - az üde erdei lágyszárú fajok utolsó menedékei (amelyekben egyébként a Velencei-hg. igen szegény).
Termőhely: 
Dombvidéki patak keskeny, szűk völgyének alja.
Összetétel: 
A Bodza-völgyben lévő állomány lombszintje fafajokban gazdagabb (közönséges gyertyán - Carpinus betulus, fehér nyár - Populus alba, törékeny fűz - Salix fragilis, mezei juhar - Acer campestre), de kocsányos tölgyben (Quercus robur) szegényebb. A gyepszintben sok kora tavasszal virágzó hagymás-gumós fajt (pl. salátaboglárka – Ranunculus ficaria, keltikék - Corydalis spp., hóvirág - Galanthus nivalis, sárga tyúktaréj - Gagea lutea, csillagvirág - Scilla spetana) találni.
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Elszigeteltség (a környéken csak kis kiterjedésben találhatók üde erdők).
Használat: 
nincs