k1a_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Baktalórántháza
Felvétel készítésének ideje: 
2003.10.19.
Rövid leírás: 
Gyertyán és kocsányos tölgy alkotta síkvidéki üde erdő homokon.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszintben a tölgyek jóval idősebbek a gyertyánoknál (mintegy 150-175 ill. 60-70 év). A gyertyánokat sokáig (kb. 100 évig) rendszeresen visszaszorították, csak később engedték felnőni, így második lombszintet alkotnak (a kevesebb mezei juharral együtt). A kettős lombszint együtt erősen zárt, a talajra kevés fény jut, kivételt csak a kidőlt fák környéke jelent. Viszonylag változatos szerkezetű erdő, a természetes erdők szerkezetére jellemző elemekkel: nagyméretű, idős élő fák, nagyméretű, álló és kidőlt holtfák, jelentős mennyiségű holtfa, több kor (illetve méret) osztály jelenléte.
Összetétel: 
Kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), mezei juhar (Acer campestre) (lombszint). A kevés fény miatt a gyepszintet néhány szál üde és általános erdei faj jelenti (pl. szagos müge - Galium odoratum, enyves zsálya - Salvia glutinosa, páfrányok).
Természetesség: 
4-5
Veszélyeztető tényezők: 
Idegenhonos fafajok (elsősorban az akác) terjedése.
Használat: 
Nincs