k1a_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Baktalórántháza
Felvétel készítésének ideje
2003.10.19.
Rövid leírás
Gyertyán és kocsányos tölgy alkotta síkvidéki üde erdő homokon.
Szerkezeti jellemzők
A lombszintben a tölgyek jóval idősebbek a gyertyánoknál (mintegy 150-175 ill. 60-70 év). A gyertyánokat sokáig (kb. 100 évig) rendszeresen visszaszorították, csak később engedték felnőni, így második lombszintet alkotnak (a kevesebb mezei juharral együtt). A kettős lombszint együtt erősen zárt, a talajra kevés fény jut, kivételt csak a kidőlt fák környéke jelent. Viszonylag változatos szerkezetű erdő, a természetes erdők szerkezetére jellemző elemekkel: nagyméretű, idős élő fák, nagyméretű, álló és kidőlt holtfák, jelentős mennyiségű holtfa, több kor (illetve méret) osztály jelenléte.
Összetétel
Kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), mezei juhar (Acer campestre) (lombszint). A kevés fény miatt a gyepszintet néhány szál üde és általános erdei faj jelenti (pl. szagos müge - Galium odoratum, enyves zsálya - Salvia glutinosa, páfrányok).
Természetesség
4-5
Veszélyeztető tényezők
Idegenhonos fafajok (elsősorban az akác) terjedése.
Használat
Nincs