k1a_08

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Belső-Somogy
Felvétel helye, 2. községhatár
Somogyszob
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
MÉTA hatszög: 9669.4 A10
Felvétel készítésének ideje
2005.10.08.
Rövid leírás
Síkvidéki gyertyános.
Szerkezeti jellemzők
Meglehetősen homogén szerkezetű sarjerdő.
Összetétel
A lombszintet a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) uralja, a többi fafaj (pl. kocsányos tölgy - Quercus robur, bükk - Fagus sylvatica, kislevelű hárs - Tilia cordata) sokkal ritkább. A gyepszint fajokban viszonylag gazdag, üde erdei fajok jellemzik (pl. bükkös sás - Carex pilosa, erdei sás - Carex sylvatica, páfrányok - Athyrium filix-femina, Dryopteris spp., ciklámen - Cyclamen purpurascens, szagos müge - Galium odoratum, erdei ibolya - Viola reichenbachiana).
Természetesség
3-4
Veszélyeztető tényezők
nincs
Használat
Vágásos erdőgazdálkodás.