k1a_05

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Tiszakerecseny
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Lónyai-erdő, 7700.1 B09
Felvétel készítésének ideje
2003.10.19.
Rövid leírás
A tiszakerecsenyi Lónyai-erdőt síkvidéki jellegű üde erdők mozaikja ill. átmenete alkotja. A képen is látható, magasabb fekvésű részeken inkább gyertyános-tölgyes [K1a] típusúak az erdők, több gyertyánnal, kevesebb kőrissel.
Szerkezeti jellemzők
A tölgyek kora 100 év alatti, az erdő nem egykorú, a gyertyánok és a mezei juharok kevéssel fiatalabbak a tölgyeknél, gyakran sarj eredetűek, ami a korábbi visszavágásukra utal.
Összetétel
A jellemző fafajok a kocsányos tölgy (Quercus robur), a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) és a mezei juhar (Acer campestre). A gyepszintre üde erdei fajok jellemzőek, ezek adják a fő tömeget, de fajszámuk alacsony (pl. szagos müge - Galium odoratum, kapotnyak - Asarum europaeum, erdei ibolya - Viola reichenbachiana).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Erdőgazdálkodással összefüggő tényezők: sok nagytestű növényevő jelenléte, természeteshez nem vagy nem eléggé) hasonlító felújítások.
Használat
Vágásos erdőgazdálkodás.