K5_05

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
9130 Szubmontán és montán bükkösök
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Bükk-fennsik
Felvétel helye, 2. községhatár
Répáshuta
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Őserdő
Felvétel készítésének ideje
2001. október
Rövid leírás
Fennsíkon, meszes alapkőzeten kialakult idős, a művelésből 160 éve kivont magashegységi bükkös.
Szerkezeti jellemzők
A faállomány kétszintes, az erdődinamikai folyamatok során megindult a lékesedés, az erdő belseje világos. Cserjeszintje gyér, főként a bükk újulatából áll.
Összetétel
Mindkét lombszintben a bükk (Fagus sylvatica) az uralkodó, szálanként magas kőris (Fraxinus excelsior), juharok (Acer spp.), hegyi szil (Ulmus glabra) található. A gyepszint fejlett, finom léptékben heterogén, sok üde lomberdei fajjal (pl. gombernyő - Sanicula europaea, szagos müge - Galium odoratum, erdei szélfű - Mercurialis perennis, hajperje - Hordelymus europaeus).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
A képen nem látható. A területen igen nagy a vadkár, ami a fásszárúak regenerációját erősen gátolja.
Használat
Nincs