J6_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91F0 Keményfás ligeterdők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszakerecseny
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Lónyai-erdő, 7700.1 B09
Felvétel készítésének ideje: 
2003.10.19.
Rövid leírás: 
A tiszakerecsenyi Lónyai-erdőt síkvidéki üde jellegű erdők mozaikja ill. átmenete alkotja. A képen is látható, mélyebb fekvésű részeken inkább keményfás ártéri erdő [J6] típusúak az erdők, több kőrissel, kevés gyertyánnal vagy gyertyán nélkül (a magasabb, hátasabb részeken inkább gyertyános-tölgyes [K1a] típusúak, több gyertyánnal, kevesebb kőrissel). A gyepszintre üde erdei fajok jellemzőek.
Összetétel: 
A jellemző fafajok a kocsányos tölgy (Quercus robur), a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) és a mezei juhar (Acer campestre).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás (túl gyorsan, biológiai szempontból túl hamar, túl nagy területen végzett felújítóvágások); nagylétszámú nagytestű erdei növényevő jelenléte.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.