J6_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91F0 Keményfás ligeterdők
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Ágya (Adea, Románia)
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Ágyai-erdő
Felvétel készítésének ideje
1999 április
Rövid leírás
Régóta sarjaztatott, ezért elkőrisesedett keményfás ártéri erdő a Tőz partján.
Szerkezeti jellemzők
Régóta sarjaztatott erdő, a fák többnyire fiatalok (ezek lehetnek sarjak és mag eredetűek is), de a tuskójuk lehet igen idős is. Így keletkezett a képen látható magyar kőris töve is. A gyepszint ugyanakkor - mivel a talaj korábban nem vagy csak kevéssé volt bolygatva, pl. szántással - meglehetősen fajgazdag (különösen alföldi körülményekhez képest, bár ez a terület kissé már az Alföld peremét jelenti).
Összetétel
A lombszintet magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica) uralja, a kőrisek mellé a keményfás ártéri erdőre jellemző fafajok elegyednek (kocsányos tölgy – Quercus robur, szilek – Ulmus spp., mezei juhar – Acer campestre). A gyepszint a zavarást kevésbé tűrő erdei fajokban gazdag, pl. berki szellőrózsa (Anemone nemorosa), kásafű (Milium effusum), tavaszi és fekete lednek (Lathyrus vernus, L. niger), szagos müge (Galium odoratum), fürtös salamonpecsét (Polygonatum multiflorum), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis), rezgő sás (Carex brizoides), stb.
Természetesség
3-4
Veszélyeztető tényezők
Nincs
Használat
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.