J5_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Magas-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Bakonybél-Szentgál
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Fekete-séd, 8772.3 H05
Felvétel készítésének ideje: 
2004.05.14.
Rövid leírás: 
Patakparti égerliget.
Termőhely: 
Középhegységi patak mélyen bevágódott medrének két oldala.
Szerkezeti jellemzők: 
Régóta nem kezelt állomány, jelentős mennyiségű holtfával, változatos cserjeszinttel.
Összetétel: 
A lombszintet az enyves éger (Alnus glutinosa) jellemzi, a cserjeszintben a leggyakoribb a közönséges mogyoró (Corylus avellana) és a veresgyűrű som (Cornus sanguinea). A patak medre kb. 1 m mélyen bevágódott a patak által épített hordalékkúpba, így az erdő gyepszintjét már vízigényes üde erdei fajok jellemzik, pl. havasi turbolya (Anthriscus nitidus), podagrafű (Aegopodium podagraria), erdei sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum), páfrányok (Athyrium filix-femina, Dryopteris spp.), bogláros szellőrózsa (Anemone ranunculoides), hóvirág (Galanthus nivalis), stb.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
nincs
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.