J3_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár
Vezseny határában
Rövid leírás
Tipikus Tisza-menti bokorfüzes, amely főként fehér és törékeny fűzből áll.
Termőhely
Talaja a Tisza által lerakott friss folyóhordalék, öntésiszap. Vízgazdálkodása szélsőséges, a nagyobb áradásoktól függő.
Szerkezeti jellemzők
A part mentén egy sor fűzbokorból áll, nagyobb fák, felső lombkoronaszint nélkül. A bokor-méretű fűzegyedek idővel puhafaligetekké alakulnak át (a bokorfüzes sáv mögött látható), a friss bokorfüzes sáv pedig a mellettük lerakott folyóhordalékon alakulhat ki újra. Az ilyen jellegzetes bokorfüzesek ma már eltűnőben vannak a Tisza-mentén, mivel kialakulásukhoz természetes mederfejlődésű folyó szükséges.
Összetétel
Uralkodó, gyakori fafajok: fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis), mandulalevelű fűz (Salix triandra), hamvas szeder (Rubus caesius).
További tájidegen fafajok: zöld juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica).
A folyóhordalékon subás farkasfog (Bidens tripartitus), vörös libatop (Chenopodium rubrum), erdei kányafű (Rorippa sylvestris), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), mezei zsurló (Equisetum arvense), nagy útifű (Plantago major), fehér libatop (Chenopodium album), egynyári üröm (Artemisia annua), olasz szerbtövis (Xanthium italicum).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
mederkotrások, partrendezések, vízszennyeződések, özönfajok veszélyeztetik