P2b_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Érd
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Kakukk-hegy, 8679.2 C10
Felvétel készítésének ideje
2005.04.21.
Rövid leírás
Fajgazdag félszáraz gyepekkel [H4], lösztölgyes foltokkal [M2] mozaikos fajokban gazdag, szinte sztyepcserjés jellegű száraz cserjés.
Termőhely
Meredek északkeleti oldal.
Szerkezeti jellemzők
Zárt, sűrű cserjés.
Összetétel
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), gyepűrózsa (Rosa canina), ostormén bangita (Viburnum lantana), fekete madárbirs (Cotoneaster niger), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), varjútövis (Rhamnus cathartica).
Természetesség
3-4
Veszélyeztető tényezők
nincs
Használat
nincs