H5a_07

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6250* Síksági pannon löszsztyeppek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Keleti-Gerecse
Felvétel helye, 2. községhatár
Gyermely (-Máriahalom)
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Siklóernyő-hegy; 8378.3 D06
Felvétel készítésének ideje
2001. április
Rövid leírás
Hegylábi környezetben, meredek délies-délnyugatias oldalon, löszön kialakult nem teljesen zárt, keskenylevelű füvek dominálta löszgyep tavaszi képe. Egy kb. 1.5 km hosszú, kb. 40 m magas domboldalon található, amelynek majdnem egésze gyep, ebből fakadóan már a mérete miatt is jelentős. Kb. 15 évvel ezelőttig erősen legeltették, ez a ma is elég erős erózióban is megmutatkozik. Néhány (7-10) éve leégett (a legtöbb fa kipusztult), jelenleg regenerálódó állapotban van.
Összetétel
Uralkodó fajok a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a deres tarackbúza (Elymus hispidus), a lappangó sás (Carex humilis), az élesmosófű (Chrysopogon gryllus). Jellemzőek a fásodó tövű félcserjék, mint a kakukkfüvek (Thymus spp.), a sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), a közönséges napvirág (Helianthemum ovatum), a buglyos zanót (Chamaecytisus austriacus); valamint a sűrű bokrokat képző klonális kétszikűek, mint a peremizsek (Inula oculus-christi, I. ensifolia, I. germanica), a selymes dárdahere (Dorycnium germanicum). Gyakori továbbá a budai imola (Centaurea sadleriana), a közönséges borkóró (Thalictrum minus), a hegyi len (Linum austriacum). Itt-ott a cseplesz meggy (Prunus fruticosa) vagy a parlagi rózsa (Rosa gallica) alkot cserjés foltokat.
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
A felső részeken néhol a taposás (siklóernyősök), alul egyes foltokban a cserjésedés jelent veszélyt, de mindez magát a gyep egészét jelenleg nem veszélyezteti.
Használat
Alapvetően nincs, csak kivételesen hajtanak át marhákat a gyepen.