H5a_PO1

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6250* Síksági pannon löszsztyeppek
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Királyhegyes
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Pitvarosi-(Csanádi-) puszta (9789.2, J02/K03)
Felvétel készítésének ideje
2003. 04. 26.
Rövid leírás
A kép egy löszgyepet ábrázol, a Salvio-Festucetum rupicolae tiszántúli (tibiscense) variánsát. A tágabb környezetre jellemző, hogy erősen szikes mélyedéseket löszös hátak vesznek körbe. (Kb. a kép felső egyharmadáig tart a löszgyep, utána felette ecsetpázsitos szikes rét, utána nádas folt (enyhe szintkülönbségek vannak közöttük, ami a fotón nem látszik). Mivel a löszgyep folt területe kicsi, nem tudott rajta kialakulni gazdag, strukturált löszgyep (propagulumforrás is messze van).
Összetétel
Fajkészlete nem túl gazdag (a pusztai csenkesz - Festuca rupicola a gyepalkotó), helyenként kilátszik a talajfelszín. A sötétzöld tőlevelek a macskahere (Phlomis tuberosa) levelei, továbbá él a gyepben vetővirág (Sternbergia colchiciflora).
Természetesség
3
Használat
nincs