H3a_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Hosszú-berek; 8774.3 G08
Felvétel készítésének ideje: 
1997 május
Rövid leírás: 
Dolomit gerincen, kisebb horpadásban, kissé mélyebb talajon kialakult, fajgazdag csenkeszes száraz gyep.
Összetétel: 
Pusztai csenkesz (Festuca rupicola), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), peremizsek (Inula oculus-christi, I. ensifolia, I. hirta), kosborok (Orchis tridentata, O. purpurea), tavaszi hérics (Adonis vernalis), nagyezerjófű (Dictamnus albus), apró nőszirom (Iris pumila), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), pusztai meténg (Vinca herbacea).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs