h3a_07

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Velencei-hegység
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Velence
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Meleg-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2005.07.24.
Rövid leírás: 
Jellegzetes, nem nagyon fajgazdag velencei-hegységi jellegű köves talajú sztyep.
Termőhely: 
Grániton kialakult, lösszel kevert köves, sekély talaj, lankás déli oldal.
Szerkezeti jellemzők: 
Meglehetősen zárt, nem túl magasfüvű gyep, kevés nyíltabb, kőkibúvásos folttal.
Összetétel: 
A Velencei-hegység köves talajú száraz gyepeinek jellemző füvei a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a deres tarackbúza (Elymus hispidus), a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), a prémes gyöngyperje (Melica ciliata), a fenyérfű (Borhriochloa ischaemum) és az élesmosófű (Chrysopogon gryllus). A kétszikűek közül leggyakoribb a selymes üröm (Artemisia austriaca), a sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), a cickafark (Achillea collina), a szürke és a tejoltó galaj (Galum glaucum, G. verum), az ezüstös pimpó (Potentilla argentea), ritkább a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis), a selymes peremizs (Inula oculus-christi), a cseh tyúktaréj (Gagea bohemica), a homoki cickafark (A. ochroleuca), elsősorban az erodált helyeken megjelenik néhány mészkerülő jellegű faj is (pl. borjúpázsit – Anthoxanthum odoratum, lengefű – Aira elegantissima, kékcsillag – Jasione mintana).
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs