H5a_11

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6250* Síksági pannon löszsztyeppek
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Battonya, Tompapuszta
Felvétel készítésének ideje
2007.04.26.
Rövid leírás
Löszgyep, több-kevesebb réti jelleggel. A Délkelet-Tiszántúl nagyon kevés, nem mezsgyén található, nagyobb kiterjedésű száraz gyepeinek egyike.
Összetétel
Sok száraz gyepi faj jellemzi: pusztai csenkesz (Festuca rupicola), apácavirág (Nonea pulla), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), macskahere (Phlomis tuberosa), közönséges borkóró (Thalictrum minus), sarlós gamandor (Teucrim chamaedrys), jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), de megtalálni néhány réti ill. réti jellegű fajt is (pl. réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis, mirigyes kakascímer -- Rhinanthus rumelicus, festő zsoltina – Serratula tinctoria).
Természetesség
4