BM_F1a_1983

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
1530* Pannon szikesek
Társulás: 
Achilleo-Festucetum artemisietosum
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszabábolna határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Községi-legelő
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Sziki üröm (Artemisia santonicum) és magyar sóvirág (Limonium gmelinii) dominálta ürmöspuszta, egy nagyobb, ártérből kiszáradt cickórós legelő területén belül.
Termőhely: 
A terület a Tisza egykori árterének részét képezte. A szabályozások során épített árvízvédelmi töltés az itt található övzátonyokat keresztbe vágta, ami miatt a mentett ártérre került rész kiszáradt és elszikesedett. Tengerszint feletti magassága 90-90,4 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Az övzátonyos szerkezetű szárazpuszta hátasabb részein találhatók a kocsordos ártéri rétekből, rétsztyeppekből kiszáradt szárazpuszta részek. A felszíndomborzat kisebb mélyedései erősebben elszikesedtek, rajtuk vakszikes, mézpázsitos foltok, illetve ürmöspuszták alakultak ki másodlagosan. A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették. A gyep záródása 60-70%.
Összetétel: 
Uralkodó, gyakori fajok: sziki üröm (Artemisia santonicum), magyar sóvirág (Limonium gmelinii), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), pusztai cickafark (Achillea setacea). További jellemző fajok: csillagpázsit (Cynodon dactylon), sziki útifű (Plantago maritima).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
a legeltetés felhagyása
Használat: 
A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették.