BL_D2_5432

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6410 Kékperjés láprétek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Őriszentpéter-Siskaszer
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Csikóvölgyi-patak völgye
Felvétel készítésének ideje: 
2007. nyár
Rövid leírás: 
Kaszálatlan kékperjés, viszonylag homogén.
Termőhely: 
Tszfm.: 225-230 m, völgyi elhelyezkedés, közvetlen a patak jobb partján.
Szerkezeti jellemzők: 
Viszonylag homogén szerkezetű.
Összetétel: 
Cserjeszint: serevényfűz (Salix repens subsp. rosmarinifolia). Gyep: kékperje (Molinia caerulea agg.), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), ördögharaptafű (Succisa pratensis), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), bakfű (Stachys officinalis).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Kaszálatlanság, cserjésedés-erdősülés (kis területen, a szegélyen), beépítés.
Használat: 
nem kaszálják