BM_BA_1929

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszalúc határa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Tiszalúci-Holt-Tisza két mederrészének összekötő csatornája
Rövid leírás: 
Vízparti, vegyes összetételű, nádas, gyékényes, harmatkásás állomány ártéri félruderális, magaskórós növényzettel. A csatorna partján található közösség a 2007-es év aszálya miatt kialakult alacsony vízszint következtében szárazra került, felszíne még iszapos.
Termőhely: 
A csatorna a láposodó, eutróf vizű holtág két szakaszát köti össze. Tengerszint feletti magassága 91-92 m. Az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Szerkezet nélküli, foltos állomány a csatorna két partján. A víztestben sulymos hínárnövényzet alakult ki.
Összetétel: 
Domináns fajok: réti füzény (Lythrum salicaria), nád (Phragmites australis), keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), vízi harmatkása (Glyceria maxima), sárga nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári sás (Carex acutiformis), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), bókoló farkasfog (Bidens cernuus). További jellemző fajok: fehér tippan (Agrostis stolonifera), bókoló sás (Carex melanostachya), subás farkasfog (Bidens tripartitus), fekete nadálytő (Symphytum officinale).
Természetesség: 
3