S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok