OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet