l2x_05

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Mezőföld
Felvétel helye, 2. községhatár
Alsószentiván
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
MÉTA hatszög: 9278.2-C06
Felvétel készítésének ideje
2004.06.10.
Rövid leírás
Löszbe vágódott völgy oldalában található, mezei juhar és mezei szil uralta, kisebb-nagyobb arányban sok további fafajt tartalmazó erdő.
Szerkezeti jellemzők
A zárt lombszint miatt a cserjeszint kevéssé fejlett.
Összetétel
A lombszint uralkodó faja a mezei juhar (Acer campestre) és a mezei szil (Ulmus minor), de szálanként sok további fafajt találni (kocsányos és molyhos tölgy - Quercus robur, Q. pubescens, vadkörte - Pyrus pyraster, nagylevelű és ezüst hárs - Tilia platyphyllos, T. tomentosa, magyar kőris - Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, tatár juhar - Acer tataricum). A gyepszintet olyan általános erdei fajok uralják, amelyek a különféle zavarásokat viszolnylag jól tűrik, így széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), ibolyák (Viola odorata - cyanea), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), ligeti perje (Poa nemoralis), bódító baraboly (Chaerophyllum temulum). Az igényesebb fajok ritkák (pl. baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia, erdei tisztesfű - Stachys sylvatica, kis télizöld - Vinca minor). A száraz erdőkre vagy gyepekre jellemző fajokat egyedül az erdő szélén növő pusztai meténg (Vinca herbacea) képviseli.
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Elszigeteltsége miatt igen sérülékeny állomány.
Használat
nincs