L1_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Tótvázsony 7B
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Mátyás Király vadaskert
Felvétel készítésének ideje
1999 szeptember
Rövid leírás
Gyakran sarjaztatott, korábban erősen legeltetett mészkedvelő tölgyes. Jelenleg vadaskerti terület, ezért a korábbi háziállatokkal történő legeltetést a nagyszámú nagyvad pótolja.
Szerkezeti jellemzők
Fiatal, homogén szerkezetű állomány. A cserjeszint vélhetően elsősorban a korábbi használatok miatt hiányzik. Az alacsony cserjeszint (bár nem látszik) néhol megjelenik.
Összetétel
Virágos kőris (Fraxinus ornus), molyhos és csertölgy (Quercus pubescens, Q. cerris). A gyepszint is meglehetősen fajszegény, gyakoribb fajai: erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), karcsú perje (Poa angustifolia), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), tavaszi kankalin (Primula veris), pusztai szélfű (Mercurialis ovata), szórványosan fordulnak elő erdei és szegélyfajok (pl. erdei ibolya - Viola reichenbachiana, baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia, nagyezerjófű - Dictamnus albus, bérci here - Trifolium alpestre, sátoros margitvirág – Tanacetum corymbosum). Sok az egykori nyílt erdőre utaló kifejezetten gyepi faj: tavaszi hérics (Adonis vernalis), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), fürtös gyöngyike (Muscari racemosum), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), mezei zsálya (Salvia pratensis), szarvacskás pitypang (Taraxacum erythrospermum), közönséges borkóró (Thalictrum minus subsp. minus), lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum).
Természetesség
3
Veszélyeztető tényezők
Rengeteg vad, korábbi erős emberi hatások.
Használat
Vadaskert.